Aygünler Helal Et Pazarı GbR
Çalışanlarımız

Çalışanlarımız en temel varlığımızdır. Ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetinde ailemizin her bir ferdi kritik bir rol oynamaktadır. Bundan ötürü temel amacımız, Aygünler Helal Et Paazari çalışanlarımız için ideal bir kurum haline getirmek ve Aygünlerde çalışan olmaktan gurur duymalarını sağlamaktır.

HOTLINE: +49(0)75272 600540