Aygünler Helal Et Pazarı GbR
Ortaklarımız

Aygünler Helal Et Pazari olarak iş ortaklarımızla uzun süreli, karşılıklı güven ve dürüstlük ilkelerine dayalı ilişkiler kurmak temel prensibimizdir. İş ortaklarımızla el ele vererek, müşterilerimize ve içinde bulunduğumuz topluma, daha fazla katma değer yaratma sorumluluğun bilincindeyizn.


HOTLINE: +49(0)75272 600540