Aygünler Helal Et Pazarı GbR
Toplum ve çevre

Aygünler Helal Et Pazari olarak toplumumuzun gelişimine yönelik her alanda, üstümüze düşen görevleri yerine getirmek ve yaptığımız her işte sosyal sorumluluğumuzu gözetmek ilkemizdir. Grubumuz, gerçekleştirdiği tüm eylemlerde iş ahlakı ve yasalara bağlılığıyla örnek bir kurum olmayı hedeflemektedir. Gelecek kuşaklara karşı olan sorumluluğumuz doğrultusunda, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.

HOTLINE: +49(0)75272 600540