Aygünler Helal Et Pazarı GbR
Endüstri

Gıda endüstrisinin ulusal ve uluslararası boyutta gelişmesi için, Aygünler Helal Et Pazarı atılacak her adımda öncü olacaktır

HOTLINE: +49(0)75272 600540